Implantologie

Co je zubní implantát

Zubní implantát je umělá náhrada zubu, která je zavedena na místo původního zubu (který byl nějakého důvodu vytažen) a plní zde jeho funkci. Nejčastěji jsou dens preferovány válcové titanové implantáty.

Zubní implantát má oproti jiným formám zubních náhrad významné výhody:

  • jedná se o náhradu zubu, která je v ústech "na pevno" (na rozdíl od zubních protéz, které je nutno z úst vyjímat)
  • není nutno brousit zdravé zuby v sousedství nahrazovaného zubu (tedy tak jak je tomu u zubního můstku)
  • jedná se o náhradu zubu funkčně i vzhledově nejvíce podobnou vlastnímu zubu

 

Zubní implantáty na našem pracovišti

Na našem pracovišti pracujeme s  dentálními implantáty korejské firmy DIO Implant. Tyto implantáty si za svou poměrně krátkou dobu,  po kterou na světovém trhu jsou, stihli  v konkurenci ostatních implantologických systémů vydobýt významné postavení a to zejména významným poměrem mezi kvalitou zpracování a výslednou cenou. Implantáty firmy DIO Implant jsou vyrobeny z titanu, biologicky nejlépe akceptovaného materiálu, který dle současných poznatků zaručuje dlouhodobě stabilní integraci v kostní tkáni ,a tedy dlouhodobou prognózu nahrazovaného zubu.

Více informací viz:

www.ktrend.cz

www.dio.co.kr

 

Operační postup

Po místním umrtvení  jsou  v místě implantace otevřeny měkké tkáně a obnažená kost. Následně je  do čelisti vrtáky vypreparováno lůžko, do kterého je zašroubován implantát. Nakonec jsou měkké tkáně sešity. Po zákroku se může vyskytnout lehký otok, bolesti po operaci jsou velmi vzácné. Délka celého zákroku  bývá obvykle kolem 30 minut.

 

Vhojení

Vhojení trvá zpravidla 3-6 měsíců, poté je implantát plně integrován s kostí – je vhojen. Po tomto období následuje zpravidla  2. fáze ošetření (čítající 3-4 návštěvy) a to na zhotovení vlastního umělého zubu kotveného na implantát.

 

Vyhlídky úspěchu

Rozhodující vliv na úspěch ošetření má úroveň ústní hygieny pacienta. Dlouhotrvající úspěch je možný pouze v případě, že je pacient připraven denně čistit  zuby a okolí implantátů dle instruktáže zubního lékaře. V ostatních případech se mohou na implantátu uchytit povlaky,  což může vést časem až k uvolnění implantátu. Úspěšnost dnešních implantací dosahuje až 95%!